Rozwód krok po kroku – sprawdź o co musisz zadbać

Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa nigdy nie przychodzi łatwo. Mamy wiele obaw związanych z procesem sądowym, pisaniem pozwu oraz formalnościami, o których musimy pamiętać. Czasem jednak nie ma innego wyjścia. Sprawdźmy więc o czym warto pamiętać decydując się na rozwód.

Ile kosztuje rozwód?

Decydując się na rozwód musimy przygotować się na wydatki, które są z nim związane. Przede wszystkim należy bowiem uiścić stałą opłatę sądową, która wynosi 600 złotych. Jeśli decydujemy się na korzystanie z pomocy adwokata musimy przygotować się na dodatkowe koszty, które mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Poza tym zdarza się również konieczność opłacenia dodatkowych kwestii takich jak np. wydanie opinii biegłego. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem to kolejne 40 zł. Zapłacimy również za każdy dodatkowy wniosek – np. o eksmisję małżonka czy podział majątku.

Jak napisać pozew i gdzie go złożyć?

Pozew sądowy należy sporządzić w trzech egzemplarzach, z których jeden powinniśmy zachować dla siebie. Składamy go w Sądzie Okręgowym, który właściwy jest dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W pozwie powinny znaleźć się informacje dotyczące małżonków, informacja, czy domagamy się orzekania o winie, uzasadnienie dlaczego wnosimy o rozwód. Istotne jest również dołączenie załączników takich jak akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci oraz dokumentów, które stanowią dowody w sprawie.

Jak skrócić czas oczekiwania na decyzję sądu?

Każdy z nas słyszał z pewnością o przedłużających się sprawach rozwodowych. Jeśli chcemy tego uniknąć warto omówić z małżonkiem kwestie dotyczące podziału majątku, wysokości alimentów na dziecko czy sprawowania nad nim opieki. W momencie, w którym małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia rozwód może zostać orzeczony nawet podczas pierwszej rozprawy.

Podsumowując, rozwód nigdy nie jest łatwą sytuacją i prawie zawsze wywołuje stres. Warto jednak pamiętać, że dobre przygotowanie się do rozprawy i próby ustalenia z małżonkiem najważniejszych kwestii mogą sprawić, że proces sądowy nie będzie przeciągał się w nieskończoność i sąd szybko orzeknie o zakończeniu małżeństwa.

Kategorie
Poradniki