Jak napisać testament

Coraz więcej osób decyduje się, by za życia ująć wszystkie swoje życzenia odnośnie do własnego majątku w testamencie. Testament to nic innego jak właśnie rozdzielanie dóbr materialnych według własnych upodobań. Można w nim rozdzielić poszczególne rzeczy pośród członków rodziny i nie tylko. Można też w nim kogoś wydziedziczyć, jednak ta sprawa nie jest łatwa i klarowna, ponieważ w polskim prawie istnieje coś takiego jak zachowek, czyli nawet jeśli nie ujmiemy np. swojego dziecka w testamencie to i tak na podstawie prawa do zachowku będzie się ono mogło ubiegać o jakąś część majątku. Testament nie zawsze może zostać uznany. W polskim prawie są 3 wyjątki, kiedy testament będzie nieważny: osoba sporządzająca testament jest ubezwłasnowolniona, testament jest spisany pod groźbą oraz kiedy testament zawiera błąd. Ważne jest też to, że swój testament zawsze można zmienić lub zniszczyć.

Forma testamentu

Testament można sporządzić w różnych formach. Odręcznie- samemu zapisać swoją wolę na papierze (ważne by nie było to pismo wydrukowane). Ustnie- czyli allograficznie w obecności dwóch świadków wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Takie oświadczenie spisuje się również na papierze. Ostatnia forma to testament notarialny. Spisuje go notariusz w formie aktu notarialnego. Ostatni testament jest najbardziej wiarygodny i nie pozostawia on żadnych wątpliwości. W przypadku pisania testamentu samemu warto udać się do prawnika. Prawnik Katowice pomoże mieszkańcom tego miasta sporządzić prawidłowe oświadczenie woli. Niestety w polskim prawie jest wiele nieścisłości związanych z testamentami dlatego porada prawna to bardzo ważna rzecz, szczególnie jeśli chodzi o wydziedziczenie.

Testament szczególny

W Polsce istnieje również coś takiego jak testament szczególny. Można go sporządzić w obawie o śmierć. Jest to testament ustny (w obecności minimum 3 świadków, którzy przed sądem będą zeznawać jego treść), testament wojskowy (dowódca spisuje ostatnią wolę spadkodawcy), testament podróżny (kapitan statku spisuje treść).

Kategorie
Poradniki